Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2020

02.03.2020

Czasowe zmiany w zakresie prowadzenia ćwiczeń klinicznych – do decyzji Kierownika Kliniki

Szanowni Państwo,

 

Uprzejmie informuję, ze przesłana do Państwa w dniu 28 lutego 2020 roku informacja o  zmianie formy prowadzenia zajęć  dydaktycznych – seminaria zamiast ćwiczeń klinicznych

- dotyczy wyłącznie Klinik, w których wprowadzono zakaz odwiedzin pacjentów.

 

Decyzje  dotyczące sposobu realizacji zajęć dydaktycznych w w/w okresie, w tym również  w zakresie ustalenia czasu ich obowiązywania -  podejmują Kierownicy Klinik.

 

 

Z poważaniem

 

prof. dr hab. Barbara Jodłowska-Jędrych

Prorektor ds. Kształcenia

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022