Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2020

11.03.2020

Komunikat Rektora w sprawie planów urlopowych na rok 2020

Szanowni Państwo Kierownicy Jednostek Organizacyjnych UM w Lublinie.

W związku z koniecznością sporządzenia planów urlopowych na 2020 rok dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie proszę o:

Sporządzenie planów urlopowych pracowników zatrudnionych w kierowanej przez Państwa jednostce i złożenie w Sekcji ds. Kadr Działu Kadr i Płac Al. Racławickie 1, w terminie do dnia 27 marca 2020 r.

 

Wzory planów urlopowych dostępne są po zalogowaniu w intranecie Uczelni w zakładce: Druki do pobrania Sprawy osobowe Urlop/Wypoczynek Plan urlopów na rok 2020.

W planie urlopów na rok 2020 należy rozpisać bieżący urlop wypoczynkowy.

 

Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części – w takim jednak przypadku jedna cześć urlopu musi obejmować co najmniej 14 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych. Zmiana terminu zaplanowanego urlopu wypoczynkowego może nastąpić na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami i jedynie pod warunkiem wskazania nowego terminu wykorzystania urlopu – nie krótszego niż okres przesuwany.

Wzór wniosku o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego dostępny jest po zalogowaniu w intranecie Uczelni w zakładce: Druki do pobrania Sprawy osobowe Urlop/Wypoczynek Wniosek o przesunięcie terminu urlopu wypoczynkowego.
W stosunku do pracowników posiadających zaległy urlop wypoczynkowy należy złożyć – jako załącznik do planów urlopowych – wnioski o udzielenie urlopu wypoczynkowego, z terminem jego wykorzystania do dnia 30 września 2020 roku. Wzór wniosku o urlop wypoczynkowy dostępny jest po zalogowaniu w intranecie Uczelni w zakładce: Druki do pobrania Sprawy osobowe Urlop/Wypoczynek Wniosek o udzielenie urlopu wypoczynkowego.

Do dnia 13 marca 2019 r. otrzymają Państwo z Sekcji ds. Kadr Działu Kadr i Płac pismo zawierające ilość przysługującego każdemu z pracowników urlopu wypoczynkowego oraz papierową wersję wzoru tabeli: „Plan urlopów na rok 2020”.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022