Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2021

15.12.2021

Informacja o wyborze oferty na wykonywanie usługi zarządzania i administrowania nieruchomością przy ul. Hirszfelda 4

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy: rozstrzygnięcia konkursu na usługę zarządzania i administrowania nieruchomością uczelni przy ul. Hirszfelda 4 w Lublinie od 01.01.2022 r. do 31.12.2022 r.

 

Na podstawie warunków procedury konkursowej na usługę zarządzania i administrowania nieruchomością Uczelni przy ul. Hirszfelda 4 w Lublinie podmiot ogłaszający konkurs, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu, podmiotem wybranym do współpracy jest:

 

Dzielnicowa Administracja Domów ADREM, Sp. z o.o. 20-047 Lublin, ul. Szarych Szeregów 2,

NIP 7122160949, REGON 430808775

 

 

Zastępca Kanclerza

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Małgorzata Łobodzińska

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024