Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2021

20.12.2021

Komunikat: Polski Ład w umowach cywilnoprawnych - zmiany od 01.01.2022 roku.

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że od 01.01.2022r. wchodzą w życie nowe przepisy ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych dotyczące Polskiego Ładu, którymi objęci są zleceniobiorcy zatrudnieni w ramach umów cywilnoprawnych.

 

Najważniejsze zmiany wynikające z Polskiego Ładu w umowach cywilnoprawnych:

 

1. podniesienie drugiego progu podatkowego z 85 528 zł do 120 000 zł

WAŻNE: Zleceniobiorcy osiągający duże dochody z tytułu umów cywilnoprawnych mają możliwość złożenia  do płatnika w trakcie roku podatkowego OŚWIADCZENIA o zastosowanie  32% stawki podatkowej w celu uniknięcia dużej dopłaty podatku w rozliczeniu rocznym. (art. 41 a ustawy o pdof )

 

2. zwiększenie kwoty wolnej od podatku z 8 000 do  30 000 zł

WAŻNE: Istnieje możliwość złożenia przez zleceniobiorcę do płatnika pisemnego WNIOSKU o niepobieranie zaliczki na podatek. ( art. 41 ust. 1c ustawy PIT) Warunkiem zastosowania przez płatnika niniejszego wniosku jest spełnienie przez zleceniobiorcę dwóch przesłanek:

  • roczne dochody nie mogą przekroczyć kwoty wolnej tj. 30 000 zł (* przy czym do tego limitu wlicza się zarówno dochody już osiągnięte jak i spodziewane w danym roku)
  • w tym samym roku podatkowym nie można osiągać przychodów z innych źródeł, od których pobierane są zaliczki na podatek dochodowy np. z umowy o pracę, z działalności gospodarczej.

*jeżeli zleceniobiorca nie jest w stanie przewidzieć rocznych dochodów  przyjmuje się, że bezpieczniej będzie uwzględnić kwotę wolną dopiero w rozliczeniu rocznym PIT

 

3. zniesienie/brak możliwości odliczenia od zaliczki na podatek składki zdrowotnej


Dodatkowe informacje można uzyskać pod numerem telefonu 81 448 52 45

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024