Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2021

28.12.2021

Ogłoszenie o sprzedaży składników majątku

Składniki majątku przeznaczone do sprzedaży:

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Oferty należy składać w formie pisemnej, w zamkniętej kopercie opatrzonej adnotacją dotyczącą ogłoszenia (nr wniosku) o sprzedaży z dopiskiem DAG.

 

Miejsce składania ofert: Hol główny - Urna z napisem - Kancelaria Ogólna - Al. Racławickie 1 lub formą mailową na adres: kancelaria@umlub.pl, pisząc w temacie maila informację dotyczącą ogłoszenia (nr wniosku) o sprzedaży z dopiskiem DAG.

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024