Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów

24.04.2013

Oprogramowanie STATISTICA dla pracowników i studentów Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Na mocy umowy zawartej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym oraz firmą StarSoft Polska Sp. z o.o. istnieje możliwość uzyskania oprogramowania STATISTICA w ramach licencji Site Licence dla wszystkich pracowników, pracowni studenckich i studentów UM w Lublinie. Oprogramowanie dostępne jest w polskiej i angielskiej wersji językowej. 

 

Każdy użytkownik przed zainstalowaniem oprogramowania powinien wypełnić kartę rejestracyjną (www.statsoft.pl/Site_License/luB9721um.php). Informacje w niej zawarte będą przesyłane do StatSoftu (w celu rejestracji użytkownika) i do administratora licencji (w celu weryfikacji czy dany użytkownik jest pracownikiem lub studentem, lub inną uprawnioną do korzystania z programu osobą). 

 

Szczegóły dotyczące licencji i sposobu instalacji oprogramowania można uzyskać po zalogowaniu się na Wirtualną Uczelnię.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022