Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów

02.11.2015

Świadczenia świąteczne dla emerytów i rencistów

Informacja Komisji Socjalnej w sprawie wypłaty świadczeń socjalnych z tytułu świąt dla emerytów i rencistów UM w 2015 roku.

 

Sekcja ds. Socjalnych UM w Lublinie informuje o terminie składania wniosków na świadczenie świąteczne wypłacane dla emerytów i rencistów w roku 2015.

 

Ustala się 3 progi dochodowe:

  • I próg dochodów do 1500 na osobę,
  • II próg dochodów od 1500,01 zł do 3000 zł na osobę,
  • III próg dochodów powyżej 3000 zł na osobę.

 

Świadczenia socjalne dla emerytów i rencistów

Emeryci i renciści, których miesięczny dochód mieści się w:

  • I progu otrzymują – 500 zł,
  • II progu otrzymują – 400 zł,
  • III progu otrzymują – 300 zł.

 

Warunkiem uzyskania w/w świadczenia jest złożenie wniosku – załącznik nr 4 do Regulaminu ZFŚS.

 

 

Wnioski należy składać do dnia 30 listopada 2015 roku – wypłata 10 grudnia 2015 roku.

 

Sekcja ds. Socjalnych, Al. Racławickie 1, pok. 23.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022