Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2023

13.12.2023

Komunikat Kwestora ws. zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2023 rok

Szanowni Państwo,

 

W związku ze zbliżającym się końcem roku 2023 i zamknięciem ksiąg rachunkowych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie za rok 2023 oraz koniecznością sporządzenia rocznego sprawozdania finansowego, zwracam się z prośbą o bezzwłoczne przekazywanie do rozliczenia i zaewidencjonowania dokumentów księgowych dotyczących roku 2023, tj. m.in.:

  • faktur potwierdzających dokonanie sprzedaży;
  • faktur potwierdzających dokonane zakupy towarów i usług w kraju i za granicą;
  • informacji dotyczących konieczności wystawienia not księgowych;
  • rozliczeń dokonanych przedpłat krajowych i zagranicznych;
  • rozliczeń wyjazdów służbowych oraz wyjazdów w ramach podnoszenia kwalifikacji pracowników, studentów i doktorantów;
  • potwierdzonych dowodów przyjęcia składników majątku na stan Uczelni.

 

Faktury potwierdzające dokonanie sprzedaży za grudzień 2023 roku należy wystawić i przekazać do Działu Księgowości najpóźniej do 05 stycznia 2024 roku.

 

Termin przekazania dokumentów na poczet których udzielono pracownikowi zaliczki (stałe i jednorazowe): 22 grudnia 2023 roku.

 

Pozostałe dokumenty powinny być dostarczane na bieżąco do jednostek organizacyjnych w Pionie Kwestora w nieprzekraczalnym terminie do 12 stycznia 2024 roku.

 

W przypadku pytań informacji udzielają:

  • Genowefa Irena Jaszczak            81 448 54 17 – Kierownik Działu Księgowości;
  • Renata Szaub-Falandysz             81 448 54 32 – Kierownik Działu Finansowego;
  • Iwona Puła                                81 448 54 51 – Kierownik Działu Ewidencji Majątku.

 

Za współpracę i terminowe działania z góry dziękuję.

 

Zastępca Kanclerza

KWESTOR

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Anna Halkowicz-Sikora

 

 

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024