Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2023

19.12.2023

Komunikat JM Rektora dotyczący zmniejszenia zużycia energii elektrycznej i pracy zdalnej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127), Uczelnia, jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana jest do osiągnięcia 10 % oszczędności w zużyciu energii elektrycznej w roku 2023 w stosunku do roku poprzedniego.

 

Poziom zużycia energii elektrycznej był na bieżąco monitorowany, lecz poziom oszczędności po uwzględnieniu miesiąca października nie osiągnął wyznaczonego celu.

 

Dążąc do realizacji ww. dyspozycji, tj. osiągnięcia 10 % oszczędności w zużyciu energii należy ograniczyć lub całkowicie zrezygnować z wykorzystywania energii elektrycznej o ile jest to możliwe.

 

W związku z powyższym rekomenduję w okresie od 27 grudnia 2023 roku do 7 stycznia 2024 roku wykorzystanie urlopów wypoczynkowych lub wykonywanie pracy zdalnej. Świadczenie pracy stacjonarnie możliwe jest wyłącznie w uzasadnionych przypadkach lub gdy świadczenie jej w trybie zdalnym nie jest możliwe.

 

 

prof. dr hab. Wojciech Załuska

Rektor

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024