Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2023

22.12.2023

Komunikat w sprawie terminu dostarczania dokumentów dotyczących umów cywilnoprawnych za rok 2023

W związku ze zbliżającym się terminem zamknięcia ksiąg rachunkowych za 2023 rok Dział Planowania i Analiz zwraca się z prośbą o dostarczenie niezbędnych dokumentów dotyczących umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi za 2023 rok w nieprzekraczalnym terminie do 2 lutego 2024 roku.

 

Magdalena Piskow

Kierownik

Działu Planowania i Analiz

Ośrodek Organizacyjno-Legislacyjny

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024