Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum komunikatów - rok 2023

27.12.2023

Konsultacje w sprawie programu kierunku farmacja na cykl 2024-2030

Szanowni Państwo,

Nauczyciele Akademiccy,

 

dobiegają końca prace nad aktualizacją programu studiów na kierunku farmacja na nowy cykl kształcenia 2024-2030. Zmiany w programie podyktowane są m. in. koniecznością dostosowania kształcenia do przepisów prawa regulujących wykonywanie zawodu farmaceuty oraz odpowiedzi na aktualne potrzeby rynku pracy branży farmaceutycznej. Proponowane zmiany są odpowiedzią na opinie szerokiego grona interesariuszy zewnętrznych, nauczycieli akademickich, absolwentów oraz naszych studentów.

 

Najważniejsze zmiany dotyczą zajęć fakultatywnych. Decyzją Kolegium Dziekańskiego, stworzono nowe bloki specjalnościowe adekwatne do kompetencji farmaceuty wynikających z przepisów prawa i są to: farmacja apteczna, farmacja kliniczna i szpitalna, farmacja przemysłowa oraz analiza farmaceutyczna. Przedmioty przypisane do poprzednio realizowanych bloków: lek roślinny i postępy farmakoterapii zostały przyporządkowane tematycznie do nowych proponowanych bloków fakultatywnych.

 

Nowością w programie są fakultety do wyboru pozwalające rozwijać zainteresowania studentów już od pierwszego roku studiów. Nowy moduł o nazwie Psychospołeczne aspekty farmacji, w skrócie PAF, umożliwi zintegrowanie treści kształcenia realizowanych na takich przedmiotach jak historia farmacji, historia filozofii, psychologia i socjologia, etyka zawodu oraz autoprezentacja i komunikacja społeczna i interpersonalna. PAF służy przede wszystkim nauczaniu komunikacji przyszłego farmaceuty z różnymi profesjonalistami wykonującymi zawody medyczne oraz pacjentem i jego rodziną. Moduł ten pozwoli również lepiej przygotować studentów do funkcjonowania w otoczeniu społecznym w pracy w szeroko pojętej ochronie zdrowia lub przedsiębiorstwach branży farmaceutycznej.

 

Przygotowany program studiów pragniemy oddać do Państwa oceny. W związku z tym prosimy o nadsyłanie wszelkich uwag do projektu programu na adres mailowy cem.konsultacje@umlub.pl do dnia 5 stycznia 2024 r.

 

 

Koordynator Kierunku Farmacja

Dr hab. n. farm. Agnieszka Ludwiczuk, prof. UM

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024