Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

15.12.2021

Komunikat w sprawie wniosku za publikacje wysokopunktowe

Szanowni Państwo,
Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju informuje, że został utworzony nowy ujednolicony wniosek w sprawie przyznania dodatkowego wynagrodzenia za publikacje wysokopunktowe.

 

Prosimy o przesyłanie wypełnionego i podpisanego przez współautorów formularza (zgodnie z załączonym wzorem) bezpośrednio do Prorektora ds. Nauki:

Centrum Wsparcia Nauki i Rozwoju

Al. Racławickie 1

20-059 Lublin
Pok. nr 235

 

lub skanem na adres: cwnr@umlub.pl

 

 

W nawiązaniu do Komunikatu Ministra Edukacji i Nauki z dnia 1 grudnia 2021 r. w sprawie wykazu czasopism naukowych i recenzowanych materiałów z konferencji międzynarodowych informujmy, że dodatkowe wynagrodzenie za publikacje wysokopunktowe przysługuje za publikacje o punktacji 140 i 200 zgodnie ze stanem prawnym na dzień publikacji artykułu.

 

Komunikat Prorektora ds. Nauki ws. dodatkowego wynagrodzenia za publikacje wysokopunktowe

Pliki do pobrania

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024