Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

12.01.2022

Komunikat Prorektora ds. Nauki ws. nowych składów Rad Naukowych Kolegiów

Szanowni Państwo,

 

zgodnie z § 95 Statutu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie skład Rad Naukowych Kolegiów jest weryfikowany co 2 lata kalendarzowe. W skład Rad Naukowych Kolegiów wchodzą osoby o najwyższym rankingu osiągnięć naukowych za ostatnie trzy pełne lata kalendarzowe.

 

W związku z powyższym, na potrzeby powołania nowych składów Rad Naukowych został sporządzony ranking osiągnięć na podstawie publikacji naukowych o wartości 140 pkt i więcej.

 

Imienna lista rankingowa dostępna w intranecie.

 

 

PROREKTOR DS. NAUKI

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie 

prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2022