Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

25.03.2022

Komunikat ws. bezpiecznych i higienicznych warunków pracy w Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w związku z częściowym zniesieniem ograniczeń z dniem 28 marca 2022 r.

Szanowni Państwo

Członkowie Społeczności Akademickiej

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Zasady funkcjonowania Uniwersytetu określone szczegółowo w Zarządzeniu Rektora Nr 142/2020 zostaną dostosowane do nowych przepisów prawa powszechnie obowiązującego. Do tego czasu zwracam się z prośbą o dostosowanie się do poniższych zasad, mając na względzie dobro całej Społeczności Akademickiej.

 

  1. W przypadku wystąpienia objawów chorobowych wskazujących na zakażenie SARS-CoV-2 zalecane jest wykonanie testu antygenowego. Przypominam, że pracownicy, studenci i doktoranci mogą wykonać testy bezpłatnie w Zakładzie Wirusologii z Laboratorium SARS ul. Chodźki 8 w Lublinie, od poniedziałku do piątku w godzinach:
    10:00 – 12:00 studenci i doktoranci
    8:00 – 18:00 pracownicy.
  2. W przypadku pozytywnego wyniku testu należy poddać się samoizolacji i skontaktować się z lekarzem POZ. Pracownicy zidentyfikowani poprzez testy jako zakażeni, będą na zasadach ogólnych otrzymywali zwolnienia lekarskie.
  3. Praca zdalna jest rozwiązaniem systemowym i może być nadal wykonywana w Uniwersytecie do czasu odwołania stanu epidemii lub stanu zagrożenia epidemicznego.
  4. W częściach wspólnych budynków i w sytuacjach gromadzenia się zalecam zakrywanie ust i nosa.

 

 

Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Prof. dr hab. Dorota Krasowska

 

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023