Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

13.04.2022

Komunikat CWNiR ws. OC eksperymentu medycznego

Szanowni Państwo,

W wyniku przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym, Uniwersytet Medyczny w Lublinie w zawarł Umowę w przedmiocie obowiązkowego ubezpieczenia odpowiedzialności cywilnej podmiotu przeprowadzającego eksperyment medyczny.

 

Powyższe ubezpieczenie wynika z obowiązującej od 1 stycznia 2021 ustawy z dnia 16 lipca 2020 r. o zmianie ustawy o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz niektórych innych ustaw (Dz.U. z 2020 r. poz. 1291).

 

W związku z powyższym badacze, którzy składają wnioski do Komisji Bioetycznej o wyrażenie zgody na przeprowadzanie eksperymentów medycznych winni we wnioskach w zakresie ubezpieczenia OC wskazywać aktualnie obowiązującą Umowę nr UM – ZP-236-06- 22, a także do każdego badania badacz musi posiadać indywidualną polisę.

 

Aby uzyskać polisę należy wypełnić załączony kwestionariusz, wskazać grant w ramach którego jest realizowany eksperyment i przesłać mailem na adres:

monika.kalan@umlub.pl

 

W razie pytań prosimy o kontakt telefoniczny na numer:

81 448 50 32

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024