Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

04.05.2022

Komunikat dot. wyboru oferty w konkursie na najem pomieszczeń magazynowych oraz dzierżawę gruntu

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty

 

Dotyczy sprawy L.dz.:DAG-0772-548/22: rozstrzygnięcia konkursu na najem pomieszczeń magazynowych oraz dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie usług kserograficznych, introligatorskich, sprzedaż drobnych artykułów biurowych i spożywczych.

 

Na podstawie warunków procedury konkursowej na najem pomieszczeń magazynowych oraz dzierżawę gruntu z przeznaczeniem na prowadzenie usług kserograficznych, introligatorskich, sprzedaż drobnych artykułów biurowych i spożywczych podmiot ogłaszający konkurs, którym jest Uniwersytet Medyczny w Lublinie informuje, że w wyniku przeprowadzonego konkursu, podmiotem wybranym do współpracy jest:

 

Aleksander Linkiewicz ul. Generała Augusta Fieldorfa 11/15 20-091 Lublin

NIP 7122771989, REGON 060296488

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022