Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

04.05.2022

Propozycja dofinansowania z ZFŚS do wypoczynku letniego w 2022 roku dla pracowników UMLub

Dofinansowanie uzależnione jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie uzyskanego w roku 2021 obliczonego na podstawie zeznania podatkowego PIT.

 

Wnioski przyjmowane są tylko w formie papierowej do skrzynki podawczej w Rektoracie lub poprzez Kancelarię Ogólną (poczta wewnętrzna). W wyjątkowych przypadkach po uzgodnieniu z pracownikiem Zespołu ds. Socjalnych możliwość przesłania skanu.

 

Wymagane dokumenty do przyznania dofinansowania do wypoczynku należy składać do dnia 25 maja 2022 r.

 

Szczegółowe informacje dostępne są w INTRANECIE.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022