Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

16.09.2022

Zaproszenie do złożenia oferty na konkurs na najem pomieszczeń pod działalność gastronomiczną (barki) w budynkach: Hala Widowiskowo-Sportowa, Collegium Maius/ Anatomicum, Collegium Novum UMLub

Uniwersytet Medyczny w Lublinie, 20-059 Lublin, Al. Racławickie 1

 

Ogłasza konkurs na najem pomieszczeń pod działalność gastronomiczną (barki) w budynkach: Hala Widowiskowo-Sportowa, Collegium Maius/Anatomicum, Collegium Novum.

 

Przedmiotem najmu są pomieszczenia zlokalizowane w budynkach:

a) Hala Widowiskowo-Sportowa o łącznej powierzchni 314,98 m2,

b) Collegium Maius/ Anatomicum o łącznej powierzchni 105 m2,

c) Collegium Novum o łącznej powierzchni 57 m2.

 

Prowadzenie działalności odbywać się może:

a) Hala Widowiskowo- Sportowa:
- od poniedziałku do piątku w godzinach 8:00-00:00,
- od soboty do poniedziałku w godzinach 8:00-2:00.

b) Collegium Anatomicum/ Maius:
- od poniedziałku do niedzieli w godzinach 8:00-21:00,

c) Collegium Novum:
- od poniedziałku do niedzieli w godzinach 7:00-20:00.

 

Rozpoczęcie działalności:

a) Hala Widowiskowo-Sportowa po podpisaniu umowy najmu.,

b) Collegium Anatomicum/ Maius – po zakończeniu obecnie trwającej umowy, jednak nie później niż od 1.11.2022 roku,

c) Collegium Novum – po zakończeniu obecnie trwającej umowy, jednak nie później niż od 15.01.2023 roku

 

Okres najmu wynosi 5 lat.

 

Ustala się stawki wywoławcze:

a) najmu 1 m2 powierzchni na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku Hala Widowiskowo-Sportowa – 80,00 zł netto miesięcznie,

b) najmu 1 m2 powierzchni na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku Collegium Anatomicum/ Maius – 60,00 zł netto miesięcznie,

c) najmu 1 m2 powierzchni na prowadzenie działalności gastronomicznej w budynku Collegium Novum – 31,00 zł netto miesięcznie.

Oferty mogą składać osoby mające odpowiedni wpis w rejestrze przedsiębiorców w zakresie prowadzenia w/w działalności.

 

Oferty należy składać w formie pisemnej w zabezpieczonej kopercie, ostemplowanej lub podpisanej w miejscu zaklejenia z napisem:
„Uniwersytet Medyczny w Lublinie, Al. Racławickie 1, 20-059 Lublin

Konkurs ofert na najem pomieszczeń pod działalność gastronomiczną (barki) w budynkach: Hala Widowiskowo-Sportowa, Collegium Maius/ Anatomicum, Collegium Novum”

w Kancelarii Ogólnej Uniwersytetu Medycznego, Al. Racławickie 1, pokój 08 do dnia 7.10.2022 r. do godz. 10.00.

 

Jawne otwarcie ofert nastąpi w dniu 7.10.2022 r. o godz. 10.15 w siedzibie Organizatora tj. Uniwersytetu Medycznego w Lublinie – budynek Rektoratu, Al. Racławickie 1, pokój 20.

 

Osoby zainteresowane wizją lokalną przedmiotu najmu proszone są o kontakt od poniedziałku do piątku w godzinach 800-1400 do dnia 5.10.2022 roku z kierownikiem obiektu:

a) Hala Widowiskowo-Sportowa - Pan Radosław Sierpiński, nr telefonu 506 653 849,

b) Collegium Anatomicum/ Maius - Pan Dominik Krasowski, nr telefonu 500 290 527,

c) Collegium Novum - Pan Dominik Hibner, nr telefonu 519 462 564.

 

Uniwersytet zastrzega sobie prawo do odwołania lub unieważnienia konkursu w każdym czasie bez podania przyczyny.

 

Załączniki są dostępne na stronie internetowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie www.umlub.pl oraz w BIP.

 

Pliki do pobrania

regulamin_konkursu.pdf

Regulamin konkursu

formularz_ofertowy.docx

Formularz ofertowy

wzor_umowy-collegium_maius-_anatomicum.pdf

Wzór umowy Collegium Maius/Anatomicum

wzor_umowy-collegium_novum.pdf

Wzór umowy Collegium Novum

wzor_umowy-hala_widowiskowo_sportowa.pdf

Wzór umowy Hala Widowiskowo-Sportowa

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2022