Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

18.11.2022

Komunikat Kwestora dotyczący rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych

Uprzejmie informuję, że Rozporządzenie Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. zmieniające Rozporządzenie w sprawie należności przysługujących pracownikowi zatrudnionemu w państwowej lub samorządowej jednostce sfery budżetowej z tytułu podróży służbowej krajowej wprowadza od dnia 1 stycznia 2023 r. zmianę wysokości diety przeznaczonej na pokrycie zwiększonych kosztów wyżywienia. Wysokość diety wynosić będzie 45 zł za dobę podróży.

 

W związku z powyższym zmianie ulegną:

  • limit ograniczający zwrot kosztów za nocleg w wysokości stwierdzonej rachunkiem, maksymalnie 900,00 zł za jedną dobę hotelową;
  • ryczałt przysługujący pracownikowi, któremu nie zapewniono bezpłatnego noclegu i nie przedłożył rachunku, za każdy nocleg w wysokości 150 % diety (67,50 zł);
  • ryczałt przysługujący pracownikowi za każdą rozpoczętą dobę pobytu na pokrycie kosztów dojazdów środkami komunikacji miejscowej w wysokości 20 % diety (9,00 zł).

 

Zasady rozliczeń kosztów podróży nie ulegają zmianie.

 

Kwotę diety zmniejsza się o koszt zapewnionego bezpłatnego wyżywienia (na podstawie oświadczenia pracownika) przyjmując, że każdy posiłek stanowi odpowiednio:

  • śniadanie - 25% diety,
  • obiad - 50 % diety,
  • kolacja - 25 % diety.

 

Ponadto od dnia 29 listopada 2022 r. zmianie ulegnie wysokość części diet za dobę podróży zagranicznej oraz wysokość limitu za nocleg w niektórych państwach. Szczegółowy wykaz wysokości diety za dobę podróży zagranicznej oraz limitu na nocleg w poszczególnych państwach przedstawiony jest w Załączniku do rozporządzenia Ministra Rodziny i Polityki Społecznej z dnia 25 października 2022 r. (Dz. U. poz. 2302) – w załączeniu do Komunikatu. 

 

Zastępca Kanclerza

Kwestor

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Anna Halkowicz-Sikora

Pliki do pobrania

komunikat_kwestora.pdf

Komunikat Kwestora dot. rozliczania kosztów krajowych i zagranicznych podróży służbowych

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2024