Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

06.12.2022

Komunikat JM Rektora dotyczący zmniejszenia zużycia energii elektrycznej

W związku z wejściem w życie ustawy z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127), Uczelnia, jako jednostka sektora finansów publicznych zobowiązana jest do ograniczenia zużycia energii elektrycznej na poziomie 10 % w miesiącu grudniu 2022 r.

 

Dążąc do realizacji ww. dyspozycji, wprowadzam następujące rozwiązania:

  1. Zobowiązuję do ograniczenia oświetlenia zewnętrznego, poprzez wyłączenie oświetlenia nocnego na terenie całej Uczelni, z wyłączeniem Domów Studenckich;
  2. Zobowiązuję do ograniczenia oświetlenia wewnętrznego (całkowicie w porze nocnej, w dzień wyłączenie zbędnego oświetlenia);
  3. Polecam rezygnację z iluminacji świątecznych;
  4. Zalecam wyłączenie możliwości dogrzewania pomieszczeń poprzez klimatyzatory we wszystkich budynkach Uniwersytetu;
  5. Obliguję Kanclerza do bieżącego monitorowania zużycia energii elektrycznej w serwerowniach oraz w każdym budynku;
  6. Wprowadzam zakaz dogrzewania pomieszczeń grzejnikami elektrycznymi, olejowymi;
  7. Rekomenduję pracę zdalną od 19 grudnia 2022 r. do 6 stycznia 2023 r.

 

 

prof. dr hab. Wojciech Załuska

Rektor

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2023