Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

31.01.2023

Komunikat ws. składania zapotrzebowań w ZSI Egeria

KIEROWNICY

jednostek dydaktycznych

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Szanowni Państwo,

 

w związku z koniecznością przygotowania i przeprowadzenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dla jednostek dydaktycznych Uczelni zwracam się z prośbą o składanie zapotrzebowań w ZSI Egeria w terminie do dnia 10.02.2023 r. na dostawę niżej wyszczególnionych grup towarów:

 

  1. odczynników chemicznych i zużywalnego sprzętu laboratoryjnego,
  2. artykułów medycznych i opatrunkowych,
  3. rękawiczek medycznych i artykułów fizelinowych,
  4. ziół i substancji farmaceutycznych.

 

Składając zapotrzebowania proszę uzupełniać pole „Opis” o adnotację: DYDAKTYKA 2023-24.

 

 

 

Z poważaniem

Prorektor ds. Kształcenia i Dydaktyki

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

prof. dr hab. Kamil Torres

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2023