Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

31.03.2023

Komunikat JM Rektora ws. działań zmierzających do zmniejszenia zużycia energii elektrycznej

Szanowni Państwo,

Kierownicy Jednostek Organizacyjnych

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Realizując obowiązek ograniczenia zużycia energii elektrycznej zgodnie z ustawą z dnia 7 października 2022 r. o szczególnych rozwiązaniach służących ochronie odbiorców energii elektrycznej w 2023 roku w związku z sytuacją na rynku energii elektrycznej (Dz. U. z 2022 r. poz. 2127), oraz z uwagi na konieczność podjęcia działań obejmujących obniżenie kosztów związanych z dostawą i zużyciem energii elektrycznej zobowiązuję wszystkich Kierowników Jednostek Organizacyjnych do dokonania weryfikacji potrzeb korzystania z będących na stanie Państwa Jednostek urządzeń chłodniczych takich jak lodówki i zamrażarki wyprodukowanych przed rokiem 2000.

 

W przypadku występowania urządzeń ww. typu konieczna będzie ich wymiana na urządzenia o oszczędnej klasie energetycznej.

 

prof. dr hab. Wojciech Załuska

Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024