Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

01.08.2023

Komunikat w sprawie obiegu dokumentów z tytułu umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi

Szanowni Państwo,

w związku ze zniesieniem stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce uprzejmie informujemy, że  dokumenty dotyczące umów cywilnoprawnych tj. umowy cywilnoprawne, rachunki, oświadczenia zleceniobiorców i formularze ZUS należy przekazywać na zasadach obowiązujących przed pandemią wyłącznie w formie papierowej - zgodnie z Zarządzeniem JM Rektora Nr 95/2021 Rektora Uniwersytetu Medycznego w Lublinie z dnia 21 czerwca 2021 roku w sprawie zasad zawierania, realizacji oraz rozliczania umów cywilnoprawnych z osobami fizycznymi wykonującymi działalność osobiście.

Tym samym zaprzestajemy przekazywania skanów w/w dokumentów za pośrednictwem służbowych skrzynek mailowych.

 

Jednocześnie zawiadamiamy, że dokumenty złożone w innej niż papierowa  formie nie będą akceptowane.

 

Zmiana formy obowiązuje z dniem opublikowania komunikatu.

 

 

 

prof. dr hab. Dorota Krasowska

                                                           Prorektor ds. Osobowych i Rozwoju Kadry

Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024