Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

31.01.2024

Propozycja w sprawie wypłacenia świadczenia pieniężnego z ZFŚS dla emerytów i rencistów UM – w okresie wiosennym 2024

Komisja Socjalna i Związki Zawodowe działające w Uczelni proponują wypłacenie z ZFŚS emerytom i rencistom UM świadczenia pieniężnego w okresie wiosennym, którego wysokość uzależniona jest od dochodu przypadającego na osobę w rodzinie, uzyskanego w roku 2023.

 

Ustala się 5 progów dochodowych:

  • I próg dochodów – do 2000,00 zł/na osobę
  • II próg dochodów od 2000,01 zł do 3000,00 zł/na osobę
  • III próg dochodów od 3000,01 zł do 4000,00 zł/na osobę
  • IV próg dochodów od 4000,01 zł do 5000,00 zł/na osobę
  • V próg dochodów od 5000,01 zł/na osobę

 

Emeryci i renciści, których miesięczny dochód mieści się w:

  • I progu otrzymują dofinansowanie – 750,00 zł brutto
  • II progu otrzymują dofinansowanie – 650,00 zł brutto
  • III progu otrzymują dofinansowanie – 550,00 zł brutto
  • IV progu otrzymują dofinansowanie – 450,00 zł brutto
  • V progu otrzymują dofinansowanie – 400,00 zł brutto

 

Warunkiem uzyskania świadczenia pieniężnego jest złożenie wniosku w Zespole ds. Socjalnych UM, Al. Racławickie 1, pok. 23 – zał. nr 4 do Regulaminu ZFŚS.

 

Dla wniosków złożonych do 29 lutego 2024r. wypłata przewidziana jest 15 marca 2024r.

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024