Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

27.03.2024

Narodowy Program Stypendialny Republiki Słowackiej

Informujemy o możliwości ubiegania się o stypendia w ramach Narodowego Programu Stypendialnego Republiki Słowackiej.

 

Termin składania wniosków upływa 30 kwietnia 2024 r.

 

Program ma na celu wspieranie mobilności studentów zagranicznych, doktorantów, nauczycieli akademickich, naukowców i artystów poprzez zachęcanie ich do pobytów na uczelniach wyższych oraz w jednostkach badawczych na terytorium Słowacji. Stypendyści Narodowego Programu Stypendialnego są stypendystami Rządu Republiki Słowackiej.

 

 

Więcej informacji w INTRANECIE

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024