Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

28.03.2024

Komunikat w sprawie planów urlopowych na rok 2024

Szanowni Państwo Kierownicy Jednostek Organizacyjnych UM w Lublinie,

 

W związku z koniecznością sporządzenia planów urlopowych na 2024 rok dla pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie Dział Kadr UM prosi o przygotowanie w systemie EZD planów urlopowych dla wszystkich pracowników podległej jednostki organizacyjnej w terminie do dnia 17 kwietnia 2024 r. W planie na rok 2024 należy uwzględnić zarówno urlop bieżący jak i zaległy.

 

Do dnia 3 kwietnia 2024 r. w systemie EZD otrzymają Państwo wykaz tabelaryczny pracowników zawierający ilość dni przysługującego urlopu wypoczynkowego. W tabeli należy wypełnić puste kolumny tj. „Planowany termin urlopu wypoczynkowego” oraz „Ilość dni roboczych”. Uzupełniony wykaz musi zostać zaakceptowany systemowo przez poszczególnych pracowników oraz kierownika zgodnie z załączoną instrukcją*.

 

Jednocześnie informujemy, że:

  1. Urlop zaległy należy wykorzystać do dnia 30 września 2024 r.
  2. Na wniosek pracownika urlop może być podzielony na części – w takim jednak przypadku jedna cześć urlopu musi obejmować co najmniej 14 kolejno następujących po sobie dni kalendarzowych.
  3. Zmiana terminu zaplanowanego urlopu wypoczynkowego może nastąpić na wniosek pracownika, umotywowany ważnymi przyczynami i jedynie pod warunkiem wskazania nowego terminu wykorzystania urlopu – nie krótszego niż okres przesuwany.

 

Dział Kadr Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

 

* Elektroniczne Zarządzanie Dokumentacją -> Obiegi dedykowane -> DZIAŁ KADR -> Wnioski urlopowe w EZD -> Plany urlopowe - instrukcja dla użytkownika

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024