Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Komunikaty

06.06.2024

Komunikat Prorektora ds. Nauki w sprawie finansowania grantów innowacyjnych

Szanowni Państwo,

 

informujemy iż, na podstawie Obwieszczenia nr 10/2022 do Zarządzenia Rektora nr 12/2021 z dn. 27.01.2021 r. w sprawie Wewnętrznego Systemu Finansowania Nauki termin składania wniosków o finansowanie grantów innowacyjnych upływa dnia 30 czerwca 2024 r.

 

Jednocześnie przypominamy, iż granty innowacyjne dedykowane są doświadczonym pracownikom naukowym, którzy złożyli oświadczenie o liczbie N w UML, posiadającym co najmniej stopień doktora w grupie badawczej lub badawczo-dydaktycznej, z wyłączeniem osób, które realizują grant zewnętrzny w dniu składania wniosku.

 

Ponadto informujemy, iż czas trwania grantów nie może być dłuższy niż 24 miesiące a wartość dofinansowania wynosi do 200 000 zł z kosztami pośrednimi. Warunkiem rozliczenia jest aplikowanie o środki zewnętrzne o wartości powyżej 200 tys. zł oraz przejście 1-go etapu oceny merytorycznej w ciągu 2 lat od zakończenia grantu innowacyjnego.

 

Ze względu na opiniowanie wniosków przez zewnętrznych recenzentów, wnioski o granty innowacyjne należy przygotować w języku angielskim i przekazać je przez system EZD do osoby zajmującej się danym Wydziałem.

 

Wydział Lekarski/Wydział Biomedyczny:
Agata Kochańska, 81 448 50 35, agatakochanska@umlub.pl

 

Wydział Lekarski / Wydział Lekarsko-Dentystyczny/Wydział Nauk Medycznych:
Magdalena Szymczyk-Pawlak, 81 448 50 35, magdalenaszymczykpawlak@umlub.pl

 

Wydział Farmaceutyczny/Wydział Nauk o Zdrowiu:
Monika Biała-Ferdyn, 81 448 50 37, monikabiala@umlub.pl

 

W plikach do pobrania znajdują się aktualny wniosek o GI oraz regulamin.

 

Prorektor ds. Nauki UM w Lublinie,

prof. dr hab. n. med. Andrzej Stepulak

Pliki do pobrania

10_gi_zasady.pdf

Regulamin

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024