Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Media o nas

18.11.2022

Transgraniczna współpraca medyków

Uniwersytet Medyczny będzie współpracował z Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym imienia Łesi Ukrainki. Porozumienie w tej sprawie zostało podpisane dziś w Lublinie.

 

Wspólne działania mają się opierać m.in. na rozwijaniu współpracy edukacyjnej, prowadzeniu wspólnych badań, wymianie studentów czy kadry naukowej.

 

Źródło:

TVP 3 Lublin

 

 

 

 

 

Uniwersytet Medyczny zaczyna współpracę z ukraińską uczelnią 

 

Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie partnerem Wołyńskiego Uniwersytetu Narodowego w Łucku. Rektorzy obu uczelni podpisali list intencyjny. Współpraca ma bazować na wymianie kadry i studentów, a także na wspólnych badaniach.

 

Ukraińska uczelnia powstała w 1940 roku. Pracuje w niej ponad 700 naukowców.

 

Źródło:

Radio Lublin

 

Medycyna polsko-ukraińska

 

Polska i Ukraina współpracują nie tylko w kwestiach bezpieczeństwa. Teraz będą także razem kształcić przyszłych lekarzy.

 

To w ramach współpracy zawiązanej pomiędzy Uniwersytetem Medycznym w Lublinie, a Wołyńskim Uniwersytetem Narodowym im. Łesi Ukrainki. Działania obu uczelni mają skupiać się m.in. na edukacji oraz wymianie studentów i kadry naukowej.

 

 

Źródło:

Radio Centrum

Uczelnia

Kalendarz

Listopad 2022