Uniwersytet Medyczny w Lublinie

O Uczelni

Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Uniwersytet Medyczny w Lublinie jest uczelnią publiczną o profilu medycznym, która działa od 1950 roku. Wypełnia zadania naukowe i badawcze. Kształci studentów i doktorantów do pracy w zawodach medycznych.

 

Uniwersytet dysponuje nowoczesną bazą badawczo-dydaktyczną, którą systematycznie rozwija. Zapewnia komfortowe środowisko sprzyjające badaniom naukowym, realizacji projektów, współpracy i komunikacji oraz nauki.  

 

Uczelnia oferuje studia na kierunkach medycznych pierwszego i drugiego stopnia, studia w języku angielskim, studia podyplomowe oraz w Szkole Doktorskiej.

 

Głównym zadaniem Uniwersytetu jest przygotowanie studentów między innymi do pracy w zawodzie lekarza, ratownika medycznego, dentysty, pielęgniarki, położnej, farmaceuty czy dietetyka.

 

Działalność naukowa i procesy dydaktyczne Uczelni prowadzone są na bazie 4 jednostek klinicznych, dla których Uniwersytet jest podmiotem tworzącym.

 

Zarówno studenci jak i pracownicy prowadzą badania naukowe, biorą udział w konferencjach oraz uczestniczą w procesie opieki nad pacjentami, szkoląc się i podnosząc swoje kompetencje jako przedstawiciele wszystkich zawodów medycznych.

 

Naukowcy z Uniwersytetu Medycznego w Lublinie działają także w zespołach badawczych, wyjeżdżają na zagraniczne staże naukowe. Współpracują z ośrodkami naukowymi w kraju i za granicą. Zdobywają granty, patenty oraz liczne nagrody.

 

W Uniwersytecie funkcjonują różne organizacje studenckie, koła naukowe oraz zespoły artystyczne i sportowe. Łączą one studentów i nauczycieli. Pozwalają na rozwój zainteresowań oraz zdobywanie wiedzy i doświadczenia.

 

Społeczność Uczelni organizuje akcje na rzecz ochrony zdrowia. Uniwersytet upowszechnia wiedzę, współpracuje z wieloma podmiotami zewnętrznymi, wspiera rozwój regionu.

 

Uczelnia jest otwarta na świat. Studenci i pracownicy chętnie korzystają z możliwości wyjazdów na zagraniczne uczelnie. Dzięki międzynarodowej współpracy drzwi blisko 100 uniwersytetów stoją przed nimi otworem.

 

Informacje o Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w polskim języku migowym (PJM)

Informacja o Uniwersytecie Medycznym w Lublinie w tekście łatwym do czytania (ETR)

Uniwersytet Medyczny w Lublinie to polska medyczna uczelnia wyższa. 

Uczelnia działa od 1950 roku.

Rektorat Uniwersytetu znajduje się przy Alejach Racławickich 1 w Lublinie.

Rektorat to główna siedziba Uniwersytetu.

 

Głowna siedziba uczelni - Rektorat - budynek o nazwie Collegium Novum zlokalizowany przy Alejach Racławickich 1 w Lublinie.

 

Uczelnia posiada wiele budynków.

W budynkach odbywają się zajęcia dla studentów.

Są tam nowoczesne sale i laboratoria.

 

Student podczas zajęć z wykorzystaniem fantomu. Ćwiczy czynności medyczne.

 

Studenci podczas zajęć praktycznych uczą się technik operowania laparoskopowego.

 

Studentki w białych fartuchach oglądają preparaty przez mikroskopy.

 

Uczelnia prowadzi 4 szpitale.

W szpitalach pracują specjaliści, którzy są też nauczycielami na Uczelni.

Studenci mają w szpitalach zajęcia praktyczne.

To oznacza, że studenci podczas studiów uczą się pracy z pacjentami.

 

 

Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uczy się wielu studentów.

Studenci uczą się na wielu różnych kierunkach.

Na Uniwersytecie są studia licencjackie i magisterskie.

Studia licencjackie trwają 3 lata a studia magisterskie dodatkowe 2 lata.

 

Grupowe zdjęcie studentek położnictwa. Każda z nich trzyma fantom dziecka/noworodka.

 

 Zajęcia z grupą studentów, z użyciem modelu ręki do nauki wkłuć i iniekcji. Jeden ze studentów pochyla się nad modelem ręki. Asystuje prowadzący zajęcia.

 

Troje studentów ratownictwa (dwie kobiety i mężczyzna) pochylają się nad fantomem osoby dorosłej. Ćwiczą medyczne czynności ratunkowe podczas zajęć praktycznych.

 

Na Uniwersytecie Medycznym w Lublinie uczą się też doktoranci.

Doktorant to osoba, która skończyła studia magisterskie i chce zdobywać kolejne stopnie naukowe.

Kształceniem doktorantów zajmuje się Szkoła Doktorska.

 

Absolwenci Uczelni pracują w zawodach medycznych takich jak na przykład:

 • lekarz,
 • dentysta,
 • pielęgniarka, położna,
 • dietetyk,
 • farmaceuta,
 • ratownik medyczny.

Absolwent to osoba, która skończyła naukę w szkole lub studia.

 

Postać medyka. Stetoskop zawieszony na szyi mężczyzny.

 

Pracownicy Uczelni prowadzą badania naukowe.

Za badania otrzymują różne nagrody.

 

Dwoje naukowców w białych fartuchach oglądają obrazy wyświetlane na ekranie komputera. Kobieta - profesor pokazuje palcem w konkretny punk ekranu. Obok niej siedzi młody mężczyzna.

 

Studenci mają różne zainteresowania.

Mogą je rozwijać w kołach naukowych i organizacjach studenckich.

 

Cztery studentki w białych fartuchach i maseczkach rozmawiają ze sobą. Jedna z nich robi notatki w zeszycie.

 

Grupa studentów w ludowych, kolorowych strojach. Z przodu dwie studentki, za nimi sześciu studentów. Wszyscy uśmiechnięci. To członkowie Zespołu Pieśni i Tańca Uczelni.

 

Drużyna sportowców podczas zawodów w piłce ręcznej - kobiety i mężczyźni w sportowych strojach. Jeden z nich trzyma tablicę z nazwą miasta: Lublin.

 

 

Kontakt z Uczelnią

Jeśli chcesz się skontaktować z Uniwersytetem Medycznym w Lublinie możesz:

 • napisać pismo i wysłać je na adres: Aleje Racławickie 1, 20-059 Lublin
 • wysłać e-mail na adres: kancelaria@umlub.pl
 • zadzwonić na numer telefonu:
  • 81 448 52 60,
  • 81 448 52 64,
  • 81 448 50 00.

 

Kontakt do Biura Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

Pełnomocnikiem Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych jest Pani dr hab. Alicja Wójcik-Załuska.

 

Biuro Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych znajduje się przy ul. dr K. Jaczewskiego 8, w siedzibie Samodzielnego Szpitala Klinicznego nr 4 (na poziomie -1).

Numer telefonu: 81 448 51 53

 

Strona internetowa Pełnomocnika Rektora ds. Studentów Niepełnosprawnych

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024