Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracownicze Plany Kapitałowe

 

PPK to powszechny i dobrowolny system długoterminowego oszczędzania, organizowany przez Pracodawcę dla Pracowników, we współpracy z zewnętrzną instytucją finansową przy wsparciu środków z budżetu Państwa. Głównym celem PPK jest budowanie kapitału na przyszłość o dodatkowe oszczędności pozwalające zapewnić godne życie na emeryturze, gdyż procesy demograficzne zachodzące w społeczeństwie polskim nie pozostawiają wątpliwości, że samodzielne oszczędzanie z myślą o dodatkowej emeryturze to konieczność.

 

W grudniu 2020 r. Jego Magnificencja Rektor Uniwersytetu Medycznego w Lublinie podpisał umowę o zarządzanie Pracowniczym Planem Kapitałowym. Instytucją prowadzącą PPK dla Uniwersytetu Medycznego w Lublinie jest Towarzystwo Funduszy Inwestycyjnych Pekao TFI S.A., które zostało wyłonione w oparciu o kryteria uwzględniające interes pracowników i zaakceptowane przez organizacje związkowe.

 

Pierwsza składka pracowników Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do PPK zostanie pobrana od wynagrodzeń wypłaconych w kwietniu 2021 r.

 

 

Zachęcamy do zapoznania się z materiałami informacyjnymi dotyczącymi PPK:

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024