Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

04.10.2022

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na obsadę funkcji KIEROWNIKA w Pracowni Dietetyki Klinicznej w Zakładzie Bioanalityki Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na obsadę funkcji KIEROWNIKA w Pracowni Dietetyki Klinicznej w Zakładzie Bioanalityki Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego...
04.10.2022

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na obsadę funkcji KIEROWNIKA w Zakładzie Żywienia Klinicznego Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na obsadę funkcji KIEROWNIKA w Zakładzie Żywienia Klinicznego Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego...
04.10.2022

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na obsadę funkcji KIEROWNIKA w Zakładzie Edukacji Dietetycznej i Żywieniowej Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na obsadę funkcji KIEROWNIKA w Zakładzie Edukacji Dietetycznej i Żywieniowej Katedry Dietetyki i Bioanalityki Wydziału Biomedycznego...
03.10.2022

Rozstrzygnięcie Konkursu na STYPENDYSTĘ – DOKTORANTA w projekcie badawczym realizowanym w Zakładzie Immunologii Doświadczalnej


Rozstrzygnięcie Konkursu na STYPENDYSTĘ – DOKTORANTA w projekcie badawczym realizowanym w Zakładzie Immunologii Doświadczalnej...
27.09.2022

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Katedry Położnictwa i Ginekologii


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA w grupie pracowników DYDAKTYCZNYCH w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Pielęgniarstwa Położniczo-Ginekologicznego Katedry Położnictwa i Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
27.09.2022

informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA w Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego Katedry Zintegrowanej Opieki Pielęgniarskiej


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA w grupie pracowników DYDAKTYCZNYCH w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Pielęgniarstwa Rodzinnego i Geriatrycznego Katedry Zintegrowanej Opieki Pielęgniarskiej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
27.09.2022

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA w Zakładzie Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Pielęgniarstw Zachowawczych


Rozstrzygnięcie konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA w grupie pracowników DYDAKTYCZNYCH w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Interny i Pielęgniarstwa Internistycznego Katedry Pielęgniarstw Zachowawczych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
27.09.2022

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko młodszego asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Samodzielnej Pracowni Ginekologii Małoinwazyjnej i Endokrynologii Ginekologicznej


Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko młodszego asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w Samodzielnej Pracowni Ginekologii Małoinwazyjnej i Endokrynologii Ginekologicznej
1  2  3  4  5    

Uczelnia

Kalendarz

Październik 2022