Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

09.07.2024

Rozstrzygnięcie konkursu w Zakładzie Farmacji Klinicznej i Opieki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego


Informacja o przebiegu postępowania konkursowego z dnia 06.06.2024 r. na stanowisko młodszego asystenta w grupie pracowników dydaktycznych...
03.07.2024

Konkurs na 2 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego


Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na 2 stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ w II Katedrze i Klinice Chirurgii Ogólnej, Gastroenterologicznej i Nowotworów Układu Pokarmowego...
03.07.2024

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE BADAWCZO -DYDAKTYCZNEJ w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
02.07.2024

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ w Zakładzie Anatomii Prawidłowej, Klinicznej i Obrazowej Katedry Nauk Podstawowych


Dziekan Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZO – DYDAKTYCZNEJ w Zakładzie Anatomii Prawidłowej, Klinicznej i Obrazowej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
02.07.2024

Konkurs na stanowisko REFERENT w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego


Uniwersytet Medyczny w Lublinie ogłasza nabór na stanowisko Referenta w Dziekanacie Wydziału Lekarskiego...
01.07.2024

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ w Klinice Ginekologii Dziecięcej


Dziekan Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy...
28.06.2024

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w Katedrze i Klinice Gastroenterologii z Pracownią Endoskopową


Dziekan Wydziału Lekarskiego ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ  w pełnym wymiarze czasu pracy...
28.06.2024

Konkurs na dwa stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w Zakładzie Psychologii Katedry Psychospołecznych Aspektów Medycyny


Dziekan Wydziału Nauk Medycznych ogłasza konkurs na dwa stanowiska MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy...
1  2  3    

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2024