Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

29.07.2021

Zakończenie konkursu na stanowisko ASYSTENTA w grupie badawczej (POST-DOC w projekcie badawczym) w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej bez wyłonienia kandydata


Informacja o zakończeniu konkursu na stanowisko ASYSTENTA w grupie badawczej (POST-DOC w projekcie badawczym) w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej bez wyłonienia kandydata...
28.07.2021

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w KATEDRZE I ZAKŁADZIE PATOFIZJOLOGII


Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO-DYDAKTYCZNEGO w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Patofizjologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
28.07.2021

Konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej


Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA BADAWCZO- DYDAKTYCZNEGO w Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
26.07.2021

Konkurs na Administratora systemów dozoru wizyjnego oraz kontroli dostępu


Informujemy o konkursie na Administratora systemów dozoru wizyjnego oraz kontroli dostępu...
26.07.2021

Konkurs na Administratora Systemów


Informujemy o konkursie na Administratora Systemów...
26.07.2021

Konkurs na Administratora Baz Danych


Informujemy o konkursie na Administratora Baz Danych...
26.07.2021

Konkurs na STYPENDYSTĘ w projekcie badawczym realizowanym w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej


Poszukujemy osoby do pracy na stanowisku Stypendysta - DOKTORANT w Katedrze i Zakładzie Chemii Medycznej. Oferowane stypendium w ramach projektu badawczego pt.: „Opracowanie fotoaktywowalnych cząsteczek o aktywności przeciwnowotworowej i przeciwgrzybiczej, stanowiących koniugaty metydów chinonów, leków przeciwnowotworowych i nanocząstek złota, o potencjale terapeutycznym wobec nowotworów pęcherza moczowego”...
26.07.2021

Konkurs na kierownika Zakładu Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych Katedry Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na kierownika Zakładu Farmakognozji z Ogrodem Roślin Leczniczych Katedry Farmakognozji i Botaniki Farmaceutycznej Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
1  2  3  4    

Uczelnia

Kalendarz

Sierpień 2021