Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2013

22.04.2013

Kierownik w Zakładzie Patologii i Rehabilitacji Mowy Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii

Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
ogłasza konkurs na stanowisko

Kierownika 
w Zakładzie Patologii i Rehabilitacji Mowy Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii 

 

 

Wymagania konkursowe: 
 • Posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego dr habilitowanego 
 • Uzyskany tytuł logopedy lub neurologopedy 
 • Posiadania znaczącego dorobku naukowego w dziedzinie patologii i rehabilitacji mowy 
 • Posiadanie znacznych osiągnięć w rozwoju kadry naukowej 
 • Posiadanie doświadczenia w kierowaniu jednostką naukowo-dydaktyczną 
 • Aktualna, pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej, w tym ocena dokonana przez studentów. 
 
Wymagane dokumenty: 
 
 • Podanie do Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu
 • C.V. 
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu naukowego profesora lub stopnia naukowego dr hab., dokumenty potwierdzające uzyskanie tytułu logopedy lub neurologopedy - oryginały do wglądu podczas składania dokumentów 
 • Dokumenty potwierdzające znaczące osiągnięcia w rozwoju kadry naukowej 
 • Potwierdzony przez bibliotekę wykaz dorobku naukowego 
 • Dokumenty potwierdzające doświadczenie w pracy na stanowisku kierownika jednostki naukowo-dydaktycznej 
 • W przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi aktualna pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej, w tym ocena dokonana przez studentów 
 • Wypełniony formularz dla osoby ubiegającej się o pracę dostępny na: http://www.umlub.pl/druki_do_pobrania_id_6309.html 
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy 
 • UWAGA! Dziekan Wydziału oraz Kierownik jednostki, w której organizowany jest  konkurs  zastrzegają  możliwość  rozmowy  kwalifikacyjnej/  rozmowy wstępnej z kandydatem na stanowisko ogłoszone w konkursie.

 

 

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 20.06.2013 r.
Miejsce składania dokumentów:
Dziekanat Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie,  
ul. Staszica 4-6
20-059 Lublin
pok. 26 III klatka 

 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022