Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2014

11.12.2014

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Onkologii Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej.

Dziekan Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Zakładzie Onkologii Katedry Onkologii i Środowiskowej Opieki Zdrowotnej.

 

Wymagania konkursowe:

 1. Posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa.
 2. Posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza w Polsce.
 3. Posiadanie udokumentowanego dorobku naukowego.
 4. Czynna znajomość języka obcego.
 5. Doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.

 

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do Dziekana Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu.
 2. C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa.
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza w Polsce.
 6. Potwierdzony przez bibliotekę wykaz dorobku naukowego.
 7. Dokumenty potwierdzające czynną znajomość języka obcego.
 8. Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami.
 9. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
 10. W przypadku obcokrajowców wymagana jest udokumentowana płynna znajomość języka polskiego, ponadto wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

 

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 31 grudnia 2014 roku w Dziekanacie Wydziału Pielęgniarstwa i Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie
ul. Staszica 4-6,
20-081 Lublin,
pok. 26 III klatka

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023