Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2015

08.01.2015

Konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko PROFESORA NADZWYCZAJNEGO w Zakładzie Rehabilitacji i Fizjoterapii Katedry Rehabilitacji, Fizjoterapii i Balneoterapii.

 

Wymagania konkursowe:

 1. Posiadanie tytułu naukowego profesora lub wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora.
 2. Posiadanie znaczącego dorobku naukowego.
 3. Znaczące osiągnięcia w rozwoju kadry naukowej.

 

Wymagane dokumenty:

 1. Podanie do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 2. C.V. – formularz.
   Wzór formularza
 3. Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 4. Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu naukowego profesora lub dokumenty potwierdzające wszczęcie postępowania o nadanie tytułu naukowego profesora.
 5. Dokumenty potwierdzające posiadanie znaczącego dorobku naukowego.
 6. Dokumenty potwierdzające osiągnięcia w rozwoju kadry naukowej.
 7. Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
 8. W przypadku obcokrajowców wymagana jest udokumentowana płynna znajomość języka polskiego, ponadto wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

 

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 29 stycznia 2015 roku w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4-6, 20-059 Lublin, pok. 26 III klatka.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022