Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2015

11.12.2015

Konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Samodzielnej Pracowni Umiejętności Położniczych

 

Wymagania konkursowe:

 • Posiadanie stopnia naukowego doktora.
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu położnej.
 • Posiadanie tytułu specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego.
 • Posiadanie co najmniej pięcioletniego doświadczenia w kształceniu przed- lub podyplomowym położnych lub posiadanie co najmniej pięcioletniego stażu pracy na stanowisku wykładowcy.
 • W przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi aktualna, pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej.

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 • CV.
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie stopnia naukowego doktora.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie prawa wykonywania zawodu położnej.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu położnej specjalisty w dziedzinie pielęgniarstwa ginekologicznego.
 • Dokumenty potwierdzające co najmniej pięcioletnie doświadczenie w kształceniu przed- lub podyplomowym lub dokumenty potwierdzające co najmniej pięcioletni staż pracy na stanowisku wykładowcy.
 • W przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi aktualna, pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
 • W przypadku obcokrajowców wymagana jest udokumentowana płynna znajomość języka polskiego, ponadto wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

 

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 31 grudnia 2015 roku w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4-6, 20-081 Lublin, pok. 26 III klatka.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022