Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2015

11.12.2015

Konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko ADIUNKTA w Katedrze Interny z Zakładem Pielęgniarstwa Internistycznego.

 

Wymagania konkursowe na stanowisko ADIUNKTA:

 • Posiadanie tytułu zawodowego lekarza medycyny.
 • Posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza na terenie Rzeczpospolitej Polskiej.
 • Posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
 • Posiadanie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych.
 • Posiadanie istotnego dorobku naukowego.
 • Posiadanie czynnej znajomości języka angielskiego.
 • Posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w kształceniu przed- lub podyplomowym.
 • W przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi aktualna pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej, w tym ocena dokonana przez studentów.

 

Wymagane dokumenty:

 • Podanie do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu.
 • CV.
 • Wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie.
   Wzór formularza
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu zawodowego lekarza medycyny.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie prawa wykonywania zawodu lekarza.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie stopnia naukowego doktora nauk medycznych.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie specjalizacji w dziedzinie chorób wewnętrznych.
 • Wykaz dorobku naukowego potwierdzony przez bibliotekę.
 • Dokumenty potwierdzające czynną znajomość języka angielskiego.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie co najmniej trzyletniego doświadczenia w kształceniu przed- lub podyplomowym.
 • W przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi aktualna pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej, w tym ocena dokonana przez studentów.
 • Oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy.
 • W przypadku obcokrajowców wymagana jest udokumentowana płynna znajomość języka polskiego, ponadto wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

 

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 31 grudnia 2015 roku w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 26 III klatka.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022