Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2016

19.12.2016

Konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko wykładowcy w Zakładzie Diagnostyki Biochemicznej Katedry Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w terminie do dnia 9 stycznia 2017 roku.

 

Wykaz dokumentów obowiązujących na stanowisko wykładowcy:

 • Podanie skierowane do Dziekana.

 Wzór formularza

 • Życiorys.

 Wzór formularza

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych;
 • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.
 • Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w art. 109 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także:
 • Posiadać tytułu zawodowy magistra analityki medycznej.
 • Posiadać co najmniej pięcioletnie doświadczenie w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami na kierunku analityka medyczna.
 • Posiadać prawo wykonywania zawodu diagnosty laboratoryjnego oraz praktyczną wiedzę i doświadczenie w pracy w laboratorium diagnostycznym.
 • W przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi aktualna, pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej.
 • Posiadania czynnej znajomości języka obcego i czynnej znajomości języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024