Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2017

09.02.2017

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko naukowe ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Farmakognozji z Pracownią Roślin Leczniczych Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w terminie do dnia 3 marca 2017 roku.

 

Wykaz dokumentów obowiązujących na stanowisko asystenta:

 • Podanie skierowane do Dziekana
   Wzór formularza
 • Życiorys
   Wzór formularza
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie
   Wzór formularza
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych
 • Oświadczenie dotyczące nepotyzmu

 

Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w art. 109 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także:

 • Posiadać stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych lub chemicznych
 • Posiadać wiedzę dotyczącą chemii produktów naturalnych/fitochemii

Kandydat wyłoniony w ramach konkursu będzie zatrudniony na czas trwania projektu pt. „Pozyskiwanie nowych związków naturalnych do terapii choroby Alzheimera o akronimie PLANT-ALZH”

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022