Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2017

09.11.2017

Konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY w Katedrze i Zakładzie Farmacji Stosowanej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w terminie do dnia 30 listopada 2017 roku.

 

Wykaz dokumentów obowiązujących na stanowisko STARSZEGO WYKŁADOWCY:

 • Podanie skierowane do Dziekana.
   Wzór formularza
 • Życiorys.
 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.
  Wzór formularza
 • Oświadczenie dotyczące nepotyzmu.
 • Prawo wykonywania zawodu, jeśli kandydat takie posiada.
 • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
 • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w art. 109 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także:

 • Posiadać stopień naukowy doktora nauk farmaceutycznych.
 • Posiadać dorobek naukowy oraz doświadczenie dydaktyczne w zakresie technologii postaci leku i farmakologii.
 • Posiadać specjalizację z farmacji aptecznej.
 • Posiadać czynną znajomość języka obcego i czynną znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

 

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2023