Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2017

19.12.2017

Konkurs na stanowisko ASYSTENTA w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej UM w Lublinie

Dziekan Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na stanowisko asystenta w Katedrze i Zakładzie Diagnostyki Laboratoryjnej Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Farmaceutycznego z Oddziałem Analityki Medycznej w terminie do dnia 8 stycznia 2018 roku.

 

Wykaz dokumentów obowiązujących na stanowisko asystenta:

  • Podanie skierowane do Dziekana.

 Wzór formularza

  • Życiorys.

 Wzór formularza

  • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie.

 Wzór formularza

  • Poświadczona kserokopia dyplomu ukończenia studiów wyższych.
  • Oświadczenie dotyczące nepotyzmu.
  • Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, w przypadku cudzoziemców, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Kandydaci powinni spełniać wymagania określone w art. 109 ustawy Prawo o Szkolnictwie Wyższym z dnia 27 lipca 2005 r. oraz Statucie Uniwersytetu Medycznego w Lublinie, a także:

  • Posiadać tytuł zawodowy lekarza medycyny.
  • Posiadać specjalizację z zakresu chorób wewnętrznych.
  • Posiadać doświadczenie dydaktyczne w zakresie nauczania przedmiotów związanych z diagnostyką laboratoryjną.
  • Posiadać czynną znajomość języka obcego i czynną znajomość języka polskiego w przypadku cudzoziemców.

Dokumenty wydane w języku obcym winny być przetłumaczone na język polski.

 

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2023