Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

25.10.2018

Wyniki konkursu na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/ STYPENDYSTY w Katedrze i Zakładzie Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych

Niniejszym informujemy, iż został rozstrzygnięty Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA DOKTORANTA/ STYPENDYSTY w Katedrze i Zakładzie Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych UM w Lublinie

 

Na stanowisko:

Stypendysta - Doktorant w Katedrze i Zakładzie Syntezy i Technologii Chemicznej Środków Leczniczych UM w Lublinie na okres 36 miesięcy (okres próbny: 3 miesiące, ocena co 1 rok). Oferowane stypendium naukowe w ramach projektu badawczego pt.: „Nowe wielocelowe ligandy aminergicznych receptorów GPCR jako substancje narzędziowe do badania patomechanizmu schizofrenii” finansowane jest ze środków przyznanych przez Narodowe Centrum Nauki, kierownikiem projektu jest dr hab. Agnieszka Kaczor.

 

Kryteria kwalifikacyjne

 • Tytuł zawodowy magistra (lub magistra inżyniera) chemii, farmacji, biologii, biomedycyny, biotechnologii (lub w dziedzinie pokrewnej).
 • Średnia ocen z egzaminów z całego okresu kształcenia na poziomie wyższym (w przypadku studiów dwustopniowych średnia ocen liczona łącznie dla studiów licencjackich/inżynierskich i studiów magisterskich) co najmniej 3,51.
 • Bardzo dobra znajomość technik syntetycznych, separacyjnych i spektroskopowych oraz technik modelowania molekularnego. Publikacje z tego zakresu będą dodatkowym atutem.
 • Znajomość zagadnień farmakologii centralnego układu nerwowego. Publikacje z tego zakresu będą dodatkowym atutem.
 • Biegłość w pracy z programami MS Office, programami do modelowania molekularnego oraz programami do obróbki danych spektroskopowych.
 • Znajomość języka angielskiego na poziomie B2 lub wyższym, umożliwiająca posługiwanie się literaturą naukową i przygotowanie opracowania wyników naukowych w postaci publikacji.

 

Zakres obowiązków

 • Synteza nowych substancji chemicznych o spodziewanej aktywności biologicznej.
 • Oczyszczanie nowych substancji metodami chromatograficznymi.
 • Analiza nowych substancji metodami spektroskopowymi.
 • Modelowanie oddziaływań ligand-receptor (modelowanie homologiczne, dokowanie molekularne, dynamika molekularna).
 • Uczestnictwo w kursach i szkoleniach z zakresu umiejętności zastosowania technik badawczych założonych w projekcie.
 • Publikacja wyników badań w czasopismach naukowych oraz prezentacja rezultatów badań na zebraniach naukowych zespołu.
 • Czynne uczestnictwo w krajowych i zagranicznych konferencjach naukowych oraz stażach naukowych.
 • Systematyczna oraz zorganizowana praca w zespole badawczym w ścisłej współpracy z Kierownikiem Projektu oraz innymi pracownikami zatrudnionymi zarówno przy realizacji grantu jak i pozostałymi pracownikami Katedry.
 •  Pracę w dynamicznie rozwijającym się zespole badawczym,
 • Możliwość rozwoju naukowego i prowadzenia badań ukierunkowanych na przygotowanie rozprawy doktorskiej,
 • Miesięczne stypendium w wysokości: 1500 PLN przez okres 36 m-cy.

 

Termin składania ofert minął: 25.10.2018 r. o godz. 12.00

Uczelnia

Kalendarz

Luty 2023