Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2018

23.11.2018

Konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w KATEDRZE CHIRURGII I PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na stanowisko WYKŁADOWCY w KATEDRZE CHIRURGII I PIELĘGNIARSTWA CHIRURGICZNEGO

 

Wymagania konkursowe:

 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa
 • Prawo wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza
 • Czynna znajomość języka obcego
 • Posiadanie min. trzyletniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami, a w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi aktualna pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej, w tym ocena dokonana przez studentów

 

Wymagane dokumenty:

 • podanie do Dziekana Wydziału Nauk o Zdrowiu

 Wzór formularza

 

 • CV
 • wypełniony kwestionariusz osobowy dla osób ubiegających się o zatrudnienie

 Wzór formularza

 

 • dokumenty potwierdzające posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa (kserokopia – oryginał do wglądu)
 • dokumenty potwierdzające posiadanie prawa wykonywania zawodu pielęgniarki/pielęgniarza (kserokopia – oryginał do wglądu)
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka obcego
 • dokumenty potwierdzające posiadanie min. 3-letniego doświadczenia w prowadzeniu zajęć dydaktycznych ze studentami
 • w przypadku kandydatów będących nauczycielami akademickimi aktualna pozytywna ocena okresowa działalności dydaktycznej, w tym ocena dokonana przez studentów
 • oświadczenie, że w przypadku wygrania konkursu Uniwersytet Medyczny w Lublinie będzie podstawowym miejscem pracy

Oświadczenie - podstawowe miejsce pracy

 • oświadczenie o spełnianiu wymagań art. 113 ustawy z dnia 20 lipca 2018 r. Prawo o szkolnictwie wyższym i nauce (Dz. U. 2018 poz. 1668)

Oświadczenie - art. 113

 • oświadczenie, że kandydat wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb niezbędnych do realizacji procesu rekrutacji, zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych/RODO)

Zgoda na przetwarzanie danych osobowych

 • oświadczenie o braku bezpośredniej podległości służbowej w jednostce, w której kandydat ubiega się o zatrudnienie

Oświadczenie

 • w przypadku obcokrajowców wymagana jest udokumentowana płynna znajomość języka polskiego, ponadto wszystkie dokumenty muszą być złożone w języku polskim lub przetłumaczone na język polski

 

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 14 grudnia 2018 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 19, klatka C (osoba do kontaktu - Patrycja Ośródek).

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024