Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2019

29.10.2019

Konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Dziekan Wydziału Lekarskiego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza ogólnopolski konkurs na stanowisko KIEROWNIKA Katedry i Kliniki Endokrynologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie...
29.10.2019

Uzasadnienie wyniku konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu


Uzasadnienie wyniku konkursu na stanowisko starszego wykładowcy w Katedrze Chirurgii i Pielęgniarstwa Chirurgicznego Wydziału Nauk o Zdrowiu
15.10.2019

Konkurs na stanowisko kierownika Pracowni – Ogrodu Roślin Leczniczych Katedry i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na kierownika Pracowni – Ogrodu Roślin Leczniczych Katedry i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie...
15.10.2019

Konkurs na stanowisko kierownika Samodzielnej Pracowni Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego Katedry i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie


Dziekan Wydziału Farmaceutycznego Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ogłasza konkurs na kierownika Samodzielnej Pracowni Chemii Produktów Pochodzenia Naturalnego Katedry i Zakładu Farmakognozji Wydziału Farmaceutycznego UM w Lublinie...
02.10.2019

Konkurs na STYPENDIUM NAUKOWE DLA STUDENTA/ STYPENDYSTY w Katedrze i Zakładzie Neurochirurgii i Neurochirurgii Dziecięcej, na Wydziale Lekarskim Uniwersytetu Medycznego w Lublinie


Nazwa stanowiska: Stypendysta (dziedziny: elektroradiologia, inżynieria biomedyczna, fizyka, fizyka medyczna, bioinformatyka lub pokrewne) w projekcie badawczym pt. „Zastosowanie technik ilościowych ultrawysokopolowego rezonansu magnetycznego jako potencjalnych biomarkerów odpowiedzi na leczenie u pacjentów poddawanych radiochirurgii stereotaktycznej z powodu przerzutów do ośrodkowego układu nerwowego”, finansowanym ze środków NCN...
1 …    2  3  4  5  6    … 31

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022