Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

16.09.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZO-DYDAKTYCZNEJ w Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej

Informacja o wyniku konkursu z dnia 28.07.2021 r. na stanowisko młodszego asystenta w grupie badawczo- dydaktycznej w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: lek. Jakub Waciński

 

Uzasadnienie:

Do postępowania konkursowego na stanowisko młodszego asystenta badawczo- dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przystąpił jeden Kandydat.

 

Powołana Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny dokumentacji złożonej przez Kandydata jednogłośnie zarekomendowała Pana lek. Jakuba Wacińskiego  do objęcia stanowiska młodszego asystenta badawczo- dydaktycznego w Zakładzie Genetyki Klinicznej Katedry Genetyki Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uczelnia

Kalendarz

Grudzień 2021