Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

30.09.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko ADIUNKTA W GRUPIE DYDAKTYCZNEJ w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej

Informacja o wyniku konkursu z dnia 18.08.2021 r. na stanowisko adiunkta w grupie dydaktycznej w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie. 

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr Emilia Samardakiewicz- Kirol

 

Uzasadnienie:

Do postępowania konkursowego na stanowisko adiunkta dydaktycznego w pełnym wymiarze czasu pracy w Katedrze i  Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Medycznej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przystąpiła jedna Kandydatka. 

Powołana Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny dokumentacji złożonej przez Kandydatkę jednogłośnie zarekomendowała Panią dr Emilię Samardakiewicz- Kirol  do objęcia stanowiska adiunkta dydaktycznego w Katedrze i Zakładzie Dydaktyki i Symulacji Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Uczelnia

Kalendarz

Styczeń 2022