Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

03.11.2021

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko ASYSTENTA W GRUPIE BADAWCZEJ (POST-DOC) w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej

Informacja o wyniku konkursu z dnia 08.09.2021 r. na stanowisko asystenta w grupie badawczej (post- doc) w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie do realizacji zadań badawczych projektu Narodowego Centrum Nauki pt.: „ Znaczenie stymulacji antygenowej przez mikroflorę bakteryjną w rozwoju przewlekłej białaczki limfocytowej”.

 

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: dr n. med. Michał Kiełbus

 

Uzasadnienie:

Do postępowania konkursowego na stanowisko asystenta badawczego (post-doc) w pełnym wymiarze czasu pracy w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przystąpiła jeden Kandydat.

 

Powołana Komisja Konkursowa po dokonaniu oceny dokumentacji złożonej przez Kandydata jednogłośnie zarekomendowała Pana dr n. med. Michała Kiełbusa do objęcia stanowiska asystenta badawczego (post-doc) w Zakładzie Hematoonkologii Doświadczalnej Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Pozostały konkurs na stanowisko asystenta badawczego (post-doc) ogłoszony w dniu 08.09.2021 zostaje bez rozstrzygnięcia z powodu braku kandydatów na stanowisko.

Uczelnia

Kalendarz

Maj 2022