Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2021

08.12.2021

Konkurs na obsadę funkcji KIEROWNIKA w Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej Katedry Fizjoterapii Klinicznej

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na obsadę funkcji KIEROWNIKAw Zakładzie Fizjoterapii Klinicznej Katedry Fizjoterapii Klinicznej

 

Wymagania konkursowe:

 

 • Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra fizjoterapii
 • Posiadanie udokumentowanego znaczącego dorobku naukowego z zakresu związanego z profilem jednostki
 • Posiadanie znaczących osiągnięć zawodowych w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i kształceniu młodej kadry naukowej
 • Posiadanie doświadczenia organizacyjnego oraz zdolności kierowania zespołem

 

Wymagane dokumenty:

 

 • Podanie skierowane do Dziekana

    Wzór formularza

 

 • C.V. – formularz

    Wzór formularza

 

 • Kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie

     Wzór formularza

 

 • Klauzula informacyjna i oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych

      Wzór formularza

 

 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
 • Poświadczona kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra fizjoterapii
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie dorobku naukowego, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie znaczących osiągnięć zawodowych w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i kształceniu młodej kadry naukowej
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia organizacyjnego oraz zdolność kierowania zespołem
 • Plan kierowania jednostką na najbliższe 6 lat.
 • W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

Dokumenty należy składać w języku polskim lub przetłumaczone na język polski w terminie do 7 stycznia 2022 r. w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 19, klatka C (osoba do kontaktu - Katarzyna Banach ).

Uczelnia

Kalendarz

Lipiec 2022