Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Archiwum ofert pracy - rok 2023

22.02.2023

Informacja o rozstrzygnięciu konkursu na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA w grupie badawczo-dydaktycznej w III Katedrze i Klinice Ginekologii

Informacja o wyniku konkursu z dnia 18.01.2023r. na stanowisko MŁODSZEGO ASYSTENTA w grupie badawczo-dydaktycznej w pełnym wymiarze czasu pracy w III Katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

Kandydat rekomendowany do zatrudnienia: lek. Filip Szkodziak

Uzasadnienie:
Do postępowania konkursowego na stanowisko młodszego asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w pełnym wymiarze czasu pracy w III Katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie przystąpił jeden kandydat, który spełnił warunki formalne do zatrudnienia.

Powołana Komisja Konkursowa jednogłośnie zarekomendowała Pana lek. Filipa Szkodziaka do objęcia stanowiska młodszego asystenta w grupie badawczo-dydaktycznej w III Katedrze i Klinice Ginekologii Uniwersytetu Medycznego w Lublinie.

 

Uczelnia

Kalendarz

Czerwiec 2024