Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Praca w UM

01.02.2023

Konkurs na obsadę funkcji KIEROWNIKA w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa Katedry Rozwoju Pielęgniarstwa

Konkurs na obsadę funkcji KIEROWNIKA w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa

Katedry Rozwoju Pielęgniarstwa

 

Dziekan Wydziału Nauk o Zdrowiu ogłasza konkurs na obsadę funkcji KIEROWNIKA
w Zakładzie Podstaw Pielęgniarstwa
Katedry Rozwoju Pielęgniarstwa

 

Wymagania konkursowe:

 • Posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
 • Posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa
 • Posiadanie udokumentowanego znaczącego dorobku naukowego z zakresu związanego z profilem jednostki
 • Posiadanie znaczących osiągnięć zawodowych w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i kształceniu młodej kadry naukowej
 • Posiadanie doświadczenia organizacyjnego oraz zdolności kierowania zespołem

 

 

Wymagane dokumenty:

 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie co najmniej stopnia naukowego doktora
 • Kserokopia dokumentu potwierdzającego posiadanie tytułu zawodowego magistra pielęgniarstwa
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie dorobku naukowego, wydane przez Bibliotekę UM w Lublinie
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie znaczących osiągnięć zawodowych w pracy naukowo-badawczej, dydaktycznej i kształceniu młodej kadry naukowej.
 • Dokumenty potwierdzające posiadanie doświadczenia organizacyjnego oraz zdolność kierowania zespołem
 • Plan kierowania jednostką na najbliższe 6 lat.

 

W przypadku cudzoziemców Certyfikat Znajomości Języka Polskiego, wydany przez Państwową Komisję Poświadczenia Znajomości Języka Polskiego Jako Obcego.

 

Dokumenty należy składać w Dziekanacie Wydziału Nauk o Zdrowiu Uniwersytetu Medycznego w Lublinie ul. Staszica 4/6, 20-081 Lublin, pok. 19 (klatka C) w terminie do 3 marca 2023 r. w języku polskim lub przetłumaczone na język polski.

 

Osoba do kontaktu:

Ilona Matuszewska

Dziekanat Wydziału Nauk o Zdrowiu
tel. (81) 448-67-14

email: ilonamatuszewska@umlub.pl

 

Uczelnia

Kalendarz

Marzec 2023