Uniwersytet Medyczny w Lublinie

Pracownicy

dr hab. n. med. Wojciech Dąbrowski

Wojciech Dąbrowski
Stanowisko:
Profesor uczelni
E-mail ogólny:
w*****************@umlub.pl (pokaż)
Komórka organizacyjna:
I Klinika Anestezjologii i Intensywnej Terapii
20-954 Lublin
ul. Jaczewskiego 8 (SPSK Nr 4)
NULL

Uczelnia

Kalendarz

Wrzesień 2020